คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (TSM)

19/9/2565 9:38:22น. 1406
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 61 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติการทางเคมี โคมาโทกราฟฟี โดย ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ ดร.พักตร์วิภา ชาว์พานิช และนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร และการปฏิบัติการทางชีววิทยากายวิภาคของกบเบื้องต้น โดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล และนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
19/9/2565 9:38:22น. 1406
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน