คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/9/2565 9:41:40น. 672
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 5 รูป และ พิธีทอดผ้าป่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ และการพัฒนานิสิต ฯลฯ และอีกพันธกิจที่สำคัญ คือ การสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตที่ด้อยโอกาส แต่มีความตั้งใจศึกษารวมทั้งนิสิตที่เรียนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อตามที่ได้ตั้งใจไว้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
19/9/2565 9:41:40น. 672
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน