คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/9/2565 13:56:50น. 697
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 16-17 กันยายน 2565 งานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แก่สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และ 2565  เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2564 และ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมสรุปงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมกันพัฒนาแนวคิดและการพัฒนาทักษะนวัตกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่ทักษะ 5C ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสโมสรนิสิตทั้งสองปีการศึกษา

          กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนโครงการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล/นายกิตติภพ แก้วน้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
19/9/2565 13:56:50น. 697
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน