ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 รอบเดือนกันยายน 2565

20/9/2565 16:04:47น. 194
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 รอบเดือนกันยายน 2565

   เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 ณ ห้อง UB002 และ UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รอบ คือ 09.30-11.00 น. 13.00-14.30 น. และ 15.30-17.00 น. มีเวลาสอบรอบละ 90 นาที มีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทดสอบดังกล่าวฯ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รหัส 62 สมัครเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 1,412 คน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี         

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/9/2565 16:04:47น. 194
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน