คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG

21/9/2565 9:09:18น. 797
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG ในกิจกรรม “U2T4BCG Showcase” ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย และองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผ่านกระบนการพัฒนาภายใต้โครงการ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/9/2565 9:09:18น. 797
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน