องค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าพิธีมอบเข็มประจำตำแหน่งและเหรียญพัชรสัตภัณฑ์

21/9/2565 11:38:59น. 702
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

    วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และปีที่6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพิธีมอบเข็มประจำตำแหน่ง เกียรติบัตร และเหรียญพัชรสัตภัณฑ์ องค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และพิธีมอบเข็มประจำตำแหน่ง องค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2565 โดย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ

     ก่อนเริ่มพิธี ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาอันสวยงามของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้นก่อตั้ง ณ อาคารสิบสองหลัง ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และความอบอุ่นภายในโรงเรียน ดร.พิศาล เครือลิต กล่าวว่า “เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนตอนนี้ 11ปี ซึ่ง 11ปีเราสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เราผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสามารถ จนทำให้มีชื่อเสียง เป็นที่ไว้วางใจของคณะผู้บริหาร เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือและกำลังขององค์การนักเรียน องค์การนักเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องของการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สามารถทำกิจกรรมร่วมกับสังคม มีจิตอาสา ครูอยากจะเห็นโรงเรียนสาธิตในวันข้างหน้า ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์การนักเรียน เป็นแรงและเป็นกำลังในการพัฒนาต่อไป”


    ต่อด้วยการรับฟังโอวาทจาก รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในการแนะแนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ กล่าวว่า “การเป็นผู้นำที่ดีนั้น เราจะต้องนำความดีจากใจเราสู่ภายนอก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในทุกด้าน ประพฤติปฏิบัติตนและการทำงานบนหลักของความเป็นธรรมและความถูกต้อง ความสุจริต ความมีเมตตา รู้จักแบ่งปันทั้งความดีและน้ำใจ การทำงานเป็นหมู่คณะให้มีความสุข ซึ่งการมีความสุขในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญมาก หากเรามีแรงแต่เราไม่มีความสุข เราจะทำได้ไม่นาน อยากให้นักเรียนทุกคนยึดหลักการทำงานบนพื้นฐานของความสุข ขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยหลักของความเป็นธรรมและพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน คณะผู้บริการขอขอบใจและดีใจมากที่ได้องค์การนักเรียนที่มีศักยภาพและคุณภาพมาร่วมงานค่ะ” ก่อนปิดท้ายพิธีด้วยการถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อบันทึกความประทับใจในครั้งนี้
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
21/9/2565 11:38:59น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน