คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่"

26/9/2565 15:10:30น. 624
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.00. น. คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานคุณภาพนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่" ภายใต้โครงการตติยนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 3) ณ ห้อง SC1201 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูู้ในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/9/2565 15:10:30น. 624
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน