มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

29/9/2565 16:21:37น. 1349
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ  สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
                               วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตรี กฤดิกร คงอุทัยกุล ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะเสด็จมาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว กล่าวต้อนรับ และรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.
ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ
                   ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เกี่ยวข้อง ได้สำรวจติดตามความเรียบร้อย ทั้งภายนอกและภายในบริเวณอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสำรวจและจัดเตรียมสถานที่ จากนั้นร่วมประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะ สอบถามความก้าวหน้า ร่วมถึงแผนการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยได้ให้รายละเอียดการดำเนินงานถึงกำหนดการอย่างครอบคลุม ทั้งทางด้านการถวายความปลอดภัย การจัดเตรียมสถานที่ เส้นทางเสด็จฯ การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน