คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา

17/10/2565 14:30:04น. 625
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกงาน/สหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากหลักสูตรเคมี อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/10/2565 14:30:04น. 625
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน