โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปี 4 และ ชั้นปี 5

19/10/2565 16:37:51น. 438
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปี 4 และ ชั้นปี 5
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปี 4 และ ชั้นปี 5 โดยแบ่งเป็น ดังนี้


Part:1 สหกิจศึกษาฉบับมืออาชีพ โดย คุณณัฐพงษ์ สุขเกื้อ (พี่อู๋) บริษัท LEAR Corporation


Part:2 Design thinking กับ กรณีศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย คุณอุดร สุวรรณโค (พี่ตู่) วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และคุณโชติกา จินะทอง (พี่กช) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลำพูน


Part:3 การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/10/2565 16:37:51น. 438
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน