ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัย AD Scientific Index 2023

19/10/2565 16:40:56น. 1423
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัย AD Scientific Index 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการจัดอันดับผลงานวิจัย AD Scientific Index 2023

.

อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ

.

https://www.adscientificindex.com/.../surasak-saokaew/419204

.

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#Research #Innovation #Publication

#Pharmacy #UniversityofPhayao

#SPS_SDG3

#SPS_SDG4  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
19/10/2565 16:40:56น. 1423
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน