นิสิตเกษตร !! คว้าเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ " การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 "

25/10/2565 10:29:41น. 723
นิสิตเกษตร !! คว้าเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ " การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 "

นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกและเงินสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนเงิน 75,000 บาท จากโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปี 2565


ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ จัดกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปี 2565 โดยมีทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ทีม นำเสนอความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้กับคณะกรรมการพิจารณา

 

โดยทีม Bee Plus ได้นำผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์นำเสนอในเรื่อง อาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์ และ เป็น 1 ใน 2 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน โดยมีสมาชิก ดังนี้ คือ
นางสาวอริสรา มณีกลัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาวศรุตา อินทร์จันทร์ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
นายทรงพล สว่างมงคลชัย สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
25/10/2565 10:29:41น. 723
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน