คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

8/11/2565 10:39:53น. 700
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา วท.บ.(คณิตศาสตร์) และกศ.บ.(การศึกษา) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มโอกาสทางเลือกในการทำงานต่อให้กับบุคลากรและนิสิต นักศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/สิตา เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/11/2565 10:39:53น. 700
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน