บุคลากรคณะ ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “วิธีการเตรียมตัวและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิต

9/11/2565 19:54:06น. 1120
แรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Smart Training Room อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิธีการเตรียมตัวและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิต
         ซึ่งกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสิต หัวข้อ “การเขียนประเมินค่างาน” โดยมี นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ภายในการอบรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และซักถามรายละเอียดของการเขียนประเมินค่างาน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/11/2565 19:54:06น. 1120
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน