“ประสบการณ์สร้างปัญญา” นิสิตนิสิตหลักสูตรชีวเคมีออกศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

10/11/2565 13:07:43น. 862
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, หลักสูตรชีวเคมี
          เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้พานิสิตหลักสูตรชีวเคมีชั้นปีที่ 3 จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตได้เห็นถึงการนำความรู้ทางชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต โดยโปรแกรมการเข้าศึกษาดูงานมีทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนิคมวิจัยเเละพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม ในงานวิจัยเป็นตัวเชื่อมงานวิจัยกับสังคมภายนอก บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำสมุนไพรไทยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้ในด้านเชื้อก่อโรค การตรวจสารเสพติด สารพิษในร่างกาย การวิเคราะห์ทางเคมีในอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
10/11/2565 13:07:43น. 862
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน