ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์, ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง คว้ารางวัล การประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกร ดีเด่น (รางวัลชมเชย)

11/11/2565 13:16:58น. 771
คว้ารางวัล การประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกร ดีเด่น
          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์,ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง, สุพรรณี เวียงคำ และศรีฟ้า กิตติ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมชุมชน เรื่อง "นวัตกรรมชุมชนผู้ออกแบบสวัสดิการสังคมด้วยนวัตกรรมมีสิทธิฺ" ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุมชนนวัตกรรม เทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรดีเด่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพมหานคร


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
11/11/2565 13:16:58น. 771
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน