คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมออกบูธงาน Thailand University Expo 2022 ณ จังหวัดอุดรธานี

15/11/2565 10:56:08น. 575
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, แนะแนวสัญจร
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา และ ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยความร่วมมือกับสถาบัน J knowledge Tutor ออกบูธในนิทรรศการ Thailand University Expo 2022 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี
      ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.medsci.up.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 6228 หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุวัฒน์ คำลือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
15/11/2565 10:56:08น. 575
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน