คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

17/11/2565 10:01:15น. 385
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสังกัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อสร้างเข้าใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ
นำโดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นคร​อุดรธานี​) จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
17/11/2565 10:01:15น. 385
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน