คณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา ไปปฏิบัติงานวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

17/11/2565 10:19:53น. 1115
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท-เอก เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อทำวิจัยระยะสั้น เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (International Sabbatical Leave) ทำวิจัยเรื่อง "Nonlinear operator theory, optimization algorithms and C*-algebras" ณ Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/11/2565 10:19:53น. 1115
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน