คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองคณบดี ร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566

17/11/2565 16:09:50น. 975
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จัดขึ้นโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีตัวแทนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก และในวันถัดมา คือ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจ โอเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

          ต่อมาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ และคุณวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา

การพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ ในโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งสองรอบข้างต้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอถึงจุดเด่นของคณะฯ ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

          1. ความแตกต่างจากที่อื่น คือ มุ่งเน้นเสรีภาพ ความสุข เป็นกันเอง ติดดิน

          2. ความโดดเด่นของคณะ คือ สร้างผู้เรียนให้เป็นต้นแบบแห่ง รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน มีความน่าอยู่ น่าสนุก และน่าเรียน

          3. ความภาคภูมิใจของคณะ คือ หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์นักรัฐศาสตร์ นักรัฐประศาสนศาสตร์ และนักพัฒนาสังคมที่สร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรม


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน, ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว, มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
17/11/2565 16:09:50น. 975
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน