บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคีซีพีออลล์ Education Collaborations with NEXTSS 2022

23/11/2565 11:04:50น. 289
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจ และ ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคีซีพีออลล์ Education Collaborations with NEXTSS 2022 เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทางการจัดศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน (เครือเจริญโภคภัณฑ์)  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมียม  สหกิจศึกษา และ หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) ณ  Best Western plus Wanda Grand Hotel จังหวัดนนทบุรี

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2565 11:04:50น. 289
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน