วช. ผลักดันแผ่นไอซิ่งเครื่องแรกใน Southeast Asia ที่ออกแบบโดยอาจารย์วิศวะฯ ม.พะเยา

25/11/2565 16:52:04น. 763
แผ่นไอซิ่งเครื่องแรกใน Southeast Asia ที่ออกแบบโดยอาจารย์วิศวะฯ ม.พะเยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดย รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ หัวหน้าโครงการวิจัย แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตนาวงค์ ผศ.ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว และ ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ พร้อมด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นายพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ในการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ สร้างนวัตกรรมระบบการผลิตแผ่นไอซิ่งที่มีกำลังการผลิต 1,028 แผ่น/วัน และประสิทธิภาพเชิงพลังงานความร้อนของระบบอบแห้งที่พัฒนาขึ้นช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของการผลิตได้ถึง 48% และได้มาตรฐานความปลอดภัยตลอดการระยะเวลาเก็บ 6 เดือน สามารถนำมาทดแทนแผ่นไอซิ่งที่นำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
25/11/2565 16:52:04น. 763
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน