คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

25/11/2565 23:18:22น. 388
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานประชุมการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในการนี้ ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้นำเสนอ และหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ ร่วมกับอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/11/2565 23:18:22น. 388
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน