เรียนรู้ บูรณาการ สู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมการประชุมสัมมนา "EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting"

28/11/2565 10:42:54น. 603
EdPEx National Forum for Excellence
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) และเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินงานและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จของหน่วยงานอื่นได้ ตลอดจนการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ.2565 แก่สถาบันอุมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจ


ข่าว: นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล
ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ, กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวญภคกร ไชยมงคล
พาดหัว/ตรวจทาน/เรียบเรียง : นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ, กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวรัตนา จุมปา , นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
28/11/2565 10:42:54น. 603
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน