ทีม BEE PLUS ม.พะเยา เตรียมลุยสนาม (Research to Market) ระดับประเทศ

28/11/2565 11:43:06น. 789
UPITI

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม BEE PLUS มหาวิทยาลัยพะเยา จากการแข่งขัน R2M รอบระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนและนำโดย ทีมเจ้าหน้าที่ (Staff) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

นำทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 3 ทีม ได้แก่

1. ทีม OXYSHINE จากคณะเภสัชศาสตร์

2. ทีม LYCHEE SEED จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ทีม BEE PLUS จากคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

ผลการแข่งขัน ทีม BEE PLUS ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในเวทีการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 โดยทีม BEE PLUS เป็น 1 ใน 9 ทีมที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศ จากทั้งหมด 23 ทีม 9 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) อีกทั้งยังได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการสนับสนุน 5,000 บาท

 

สมาชิกทีม BEE PLUS ประกอบด้วย

1.นายศุภคม คล้ายโตนด นิสิตปริญญาโท สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

2.นางสาวอริสรา มณีกลัด นิสิตปริญญาโท สาชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

3.นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

4.นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์  นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5.นายทรงพล สว่างมงคลชัย นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง ภาคกีฏวิทยาและโรงพืช คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. อ.กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ซึ่งทีม BEE PLUS จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน R2M รอบระดับประเทศในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดสงขลาต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
28/11/2565 11:43:06น. 789
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน