บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

29/11/2565 14:17:23น. 362
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญจากจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่ปรึกษาการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแสดงสินค้าในรูปแบบ offline-online place market “LANNA-GMS EXPO 2022” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภาคเหนือตอนบน 2 (LANNA-GMS Trade Fair) กิจกรรมที่ 2 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนา ผ้าทอและเครื่องประดับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (Lanna - GMS Fashion Week)

นอกจากนี้ ได้กำหนดดำเนินกิจกรรม Textile & Accessories Symposium ตามกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้บริบท New normal เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแสดงสินค้าในรูปแบบ offline-online place market “LANNA-GMS EXPO 2022” ภายใต้โครงการบูรณาการการค้า การลงทุนฯ ดำเนินการ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 25656 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่

โดยในโครงการจะมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) กับ ผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ จีน   ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ เช่น สิงคโปร์ สวีเดน เยอรมัน ซาอุดิอาราเบีย และตูนีเซีย       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
29/11/2565 14:17:23น. 362
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน