คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

29/11/2565 15:52:15น. 683
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

อาจารย์จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์

ดร.นวพงษ์ ชำหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ผลงานวิจัยเรื่อง

“Optical properties and anti-microbial activities of chalcopyrite/wurtzite CuInS2 nanostructures synthesized via cyclic microwave irradiation”

ในวารสาร Materials Letters

(อันดับใน SJR ranking: Q2)

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://www.sciencedirect.com/.../pii/S0167577X22015518...  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/11/2565 15:52:15น. 683
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน