คณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมกลไกภาคีเครือข่ายจัดทำข้อมูลและข้อเสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่จ.พะเยา

30/11/2565 14:56:52น. 563
คณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมกลไกภาคีเครือข่ายจัดทำข้อมูลและข้อเสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่จ.พะเยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมเวที "การประชุมกลไกภาคีเครือข่ายจัดทำข้อมูลและข้อเสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ประชากรกลุ่มเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับภาควิชาการ ในการสานพลังภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ ของกลุ่มประชากรเฉพาะในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/11/2565 14:56:52น. 563
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน