บุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

1/12/2565 10:01:39น. 593
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีอัครพล ดวงพัตรา   
เพิ่มข่าวโดย :   orkkharapon.do@up.ac.th   
1/12/2565 10:01:39น. 593
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน