วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ

1/12/2565 13:14:48น. 464
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุดรธานีและศรีสะเกษ
   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมแกเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบครูแนะแนวจากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ได้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ตลอดจนได้ทราบแนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/12/2565 13:14:48น. 464
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน