วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา

1/12/2565 15:35:05น. 621
#1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
               วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วิทยาลัยการจัดการ ได้เข้าร่วมเป็นผู้วิพากษ์ความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการลูกประคบสมุนไพรสูตรผสมข้าวไรซ์เบอรี่ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้และขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำข้อมูลและปัญหาของประชาชนมาพัฒนาในแต่ละด้าน โดยให้ความสนใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติเชิงท่องเที่ยวสุขภาพเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ดำเนินงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา และเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการการสร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อในพื้นที่อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ สร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “จิ้นซ่ำพริก” ของชุมชนไทลื้อ และสร้างเรื่องเล่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์จิ้นซ่ำพริกของชุมชนไทลื้อให้มีความโดดเด่นและสามารถสร้างเศรษฐกิจเชิงฐานราก โดยดำเนินงานในพื้นที่ตำบลเชียงบาน และตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ณัฐรินทร์ ปริศวงศ์กุลธร   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
1/12/2565 15:35:05น. 621
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน