SEEN – 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ชม ช่วย เชียร์

1/12/2565 16:28:05น. 646
University of Phayao
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดีและทีมคณะนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ และทีมงานกองบริหารงานวิจัย ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม การยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ Co working spac คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณะนักวิจัย ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
1/12/2565 16:28:05น. 646
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน