นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะฯ" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต

2/12/2565 9:44:49น. 243
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองอำนวยการสถาบันและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองอำนวยการสถาบันและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” “Thailand Smart City Consortium Meeting Agenda” ในงาน “Thailand Smart City Expo 2022”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมความร่วมมือ “Smart City Alliance Thailand” c]tเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City) และจัดเตรียม พัฒนาโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “SMART HEALTH PHAYAO COMMUNITY” ในโจทย์กรอบการวิจัย  “เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ (Livable & Smart City)” ประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยทำความร่วมมือระดับเมืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/12/2565 9:44:49น. 243
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน