คณะศิลปศาสตร์จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

2/12/2565 15:43:42น. 293
คณะศิลปศาสตร์จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อคัดเลือกและนำเสนอชื่อแก่สภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อ และ นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อ

     ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จำนวนทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.67) และสายสนับสนุน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.33) มีผู้มาใช้สิทธิเสนอชื่อ ทั้งหมด 66 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.86) แบ่งเป็นสายวิชาการ 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.52) และสายสนับสนุน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.33) โดยผลการมาใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด 66 ใบ มีบัตรดี 64 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 96.97) และบัตรเสีย 2 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 3.03) และการนับบัตรเสนอชื่อดังกล่าวฯ ดำเนินการโดยมีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เป็นสักขีพยานในระหว่างการดำเนินการข้อมูล: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

ภาพ/ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/12/2565 15:43:42น. 293
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน