กองบริหารงานวิจัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ MAI ร่วมติดตาม ชม ช่วย เชียร์ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

6/12/2565 13:35:45น. 784
มหาวิทยาลัยพะเยา
        วันที่ 1 ธันวาคม 2565 กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการ1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม ช่วย เชียร์) โครงการน้ำมันงาม้อน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


        เกิดความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักชีวภาพตำบลสันโค้งและองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สู่การวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันงาม้อนซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเข้าสู่กระบวนการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไปได้ โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัย เป้าหมายและวัตถุประสงค์คือ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การจัดทำและรวบรวม Story of Product จัดทำกระบวนการ Product development ของผลิตภัณฑ์น้ำมันงาม้อนและสร้างนวัตกรชุมชนด้านการตลาด และรวบรวมข้อมูลผลประกอบการก่อนเข้า (Before) VS หลังดำเนินการ (After) และจัดทำ Learning and Innovation Platform


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   dennapa.pa@up.ac.th   
6/12/2565 13:35:45น. 784
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน