คณะวิทยาศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านม่วงคำ จังหวัดพะเยา

7/12/2565 9:42:07น. 782
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คน ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านม่วงคำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมอาสาสมัครจากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ พัฒนาโรงเรียน/ชุมชน อีกทั้งยังทำให้นิสิตได้สัมผัสรู้จักกการใช้ชีวิต การทำงานร่วมผู้อื่น


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/12/2565 9:42:07น. 782
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน