สโมสรนิสิตคณะ ICT ม.พะเยา จัดกิจกรรมดนตรีปันสุขพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตในด้านสุนทรียภาพ

7/12/2565 11:17:17น. 732
ดนตรีปันสุขพื้นที่สร้างสรรค์
           เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมใต้ถุนอาคารคณะ ICT สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมดนตรีปันสุขพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมรับฟังการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ในการแสดงออกของนิสิตอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบร่วมกันทำกิจกรรมทำความรู้จักระหว่างนิสิตสาขาวิชา ด้านการแสดงดนตรี และการแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตในด้านสุนทรียภาพให้กับนิสิตสาขาวิชาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้โครงการ ICT Activities for health and relationship 2566 (ครั้งที่ 1)


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
7/12/2565 11:17:17น. 732
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน