ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์

9/12/2565 10:37:09น. 900
UPITI

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจาก Dr.Ruth Diego, President of ATBI ให้เป็นผู้บรรยาย Plenary session ในหัวข้อ University of Phayao Agri-Aqua Business Incubation ในการประชุมวิชาการ 2nd National Conference Agri-Aqua Technology Business Incubation  (ATBI) and 1st Incubatee Summit ซึ่งจัดโดย ATBI ของ Benguet State Univeristy (BSU) ณ เมือง Baguio และเมือง La Trinidad ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงจำนวน 22 มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 350 คน

       การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยจำนวน 22 แห่ง ให้สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
9/12/2565 10:37:09น. 900
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน