คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House (เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566)

9/12/2565 16:37:21น. 808
UP Open House
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรสธร พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ทันตแพทย์ปรัตถกร บุญครอง บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรม UP Open House (เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566) ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และรู้จักคณะต่างๆเพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาได้นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อเพื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
เพิ่มข่าวโดย :   jettana.ta@up.ac.th   
9/12/2565 16:37:21น. 808
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน