วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต รหัส 58-64 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

18/12/2565 15:43:22น. 632
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต

   วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นิสิต รหัส 58-64 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องR805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิตได้รายงานความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการทำวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคเป็นการช่วยให้นิสิตสามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ

 

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    รชตพรรณ วรบูรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
18/12/2565 15:43:22น. 632
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน