กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25      

29/12/2565 11:03:42น. 383
เทา-งาม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวกิติยา เขียวงาม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา พร้อมด้วยนางสาวสรณี เกิดทอง นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 25      “มหามิตร จิตอาสา นคราจัมปาศรี” ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่ากับนิสิตและบุคลากร โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรม ออกเป็น 5 ด้าน คือ บำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม วิชาการและนิสิตสัมพันธ์ กีฬาและนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   SWU   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
29/12/2565 11:03:42น. 383
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน