รวมฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale ให้นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาใช้งานผ่านเว็บไซต์

29/12/2565 18:25:00น. 822
รวมฐานข้อมูลออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Gale
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้ใช้บริการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ Gale ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale Academic OneFile Select ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้
- Power Search ฐานข้อมูลสืบค้นระหว่าง Gale eBooks กับฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Gale OneFile สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/GPS?u=thup
- Gale Academic OneFile Select ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา ที่มีบทความราว 70 ล้านบทความ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/EAIM?u=thup
- Gale OneFile: Business ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/ITBC?u=thup
- Gale OneFile: Communications and Mass Media ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านการสื่อสารมวลชน สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/PPCM?u=thup
- Gale OneFile: Hospitality and Tourism ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์
https://link.gale.com/apps/PPTH?u=thup
- National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลนิตยสาร NatGeo ตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1888 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thup

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคลังข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3531


#ช่องทางติดต่อศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
Website : www.clm.up.ac.th
Chatbot น้องบันน่า : m.me/up.clm
Line : @wfj6314r
IG : library_up
Youtube : https://www.youtube.com/user/upclm
Tel. 0 5446 6705       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
29/12/2565 18:25:00น. 822
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน