องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

10/1/2566 11:33:02น. 652
กีฬาสี อบกน
วันที่ 8 มกราคม 2566 องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้นำนิสิต โดยมีนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต และผู้นำนิสิตได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต เวียง และสารวัตรนิสิต ทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของผู้นำนิสิตและบุคลากรผ่านกีฬา ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
10/1/2566 11:33:02น. 652
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน