ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11/1/2566 15:21:14น. 816
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำรองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ “นวัตกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถาบันผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรควบระดับปริญาตรี 2 ปริญญา” ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
11/1/2566 15:21:14น. 816
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน