SEEN – ต้อนรับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะ

12/1/2566 16:36:23น. 870
University of Phayao
วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี หัวหน้าหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทีมคณะนักวิจัยและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผู้บริหารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และได้เยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและดำเนินการวิจัยร่วมกันต่อไปในอนาคต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
12/1/2566 16:36:23น. 870
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน