ทำบุญตักบาตร (เติมบุญ เสริมสุข) ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

12/1/2566 17:31:21น. 634
ทำบุญตักบาตร (เติมบุญ เสริมสุข) ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญตักบาตร (เติมบุญ เสริมสุข) ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ฯ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดี, บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของคณะและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างเจตคติที่ดีต่อสายงานที่รับผิดชอบ ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งคณะ โดยการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

 

ในโอกาสนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้พูดคุย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
12/1/2566 17:31:21น. 634
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน