คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ

13/1/2566 14:52:02น. 551
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาส ได้รับรางวัล "Best Paper Award Winner"
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโอกาส ได้รับรางวัล "Best Paper Award Winner"


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/1/2566 14:52:02น. 551
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน