คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

13/1/2566 15:48:19น. 685
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวอทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีกจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป แลกของขวัญ และมอบเกียรติบัตรรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกว่า 60 กว่ารางวัล


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
13/1/2566 15:48:19น. 685
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน