คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “การแข่งขันการแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต

15/1/2566 17:39:10น. 734
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566  เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “การแข่งขันการแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต  โดยมี โดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะดำเนินการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ต่อไป

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “การแข่งขันการแสดงบทบาทจำลองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต โดยมี โดย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะดำเนินการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กฤตพร จุใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/1/2566 17:39:10น. 734
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน