สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายห้างร้าน และเอกชน ร่วมแบ่งปันความสุขสู่ชุมชน

16/1/2566 11:13:14น. 675
วันเด็กแห่งชาติ2566
         
          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We Share) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ให้เกียรติมอบหนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาให้กับโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบหนังสือและให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับงานห้องสมุดให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารได้รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียน ในชื่อชุดการแสดง โปงลางสะออนลำเพลิน และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านภูเงินจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เช่น แข่งขันวาดภาพระบายสีภาพนกยูง แข่งขันคณิตคิดเร็ว เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี VR เป็นต้น พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
         
          ในโอกาสนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, ร้านกาแฟ Nine Coffee, บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, ร้านซีบุ๊คส์, ร้านบุญรอดคอร์เปอร์เรชั่น, บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊ค จำกัด, ร้านเฟมบุ๊คส์, ร้านอินเตอร์บุ๊คส์, ร้าน Book and Supply, ร้านบุ๊คส์ทูเดย์และบุ๊คส์อิมพอร์ท, ร้าน พี. เอส. บุ๊ค, โรมแรมวินโฮเทล, ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้, หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา, นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม, นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ, นางสาววาณิชยา ตาชม, นายปัณณธร วุฒิปริยาธร, นางสาวเจนจิรา คำหล่อและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านภูเงินในครั้งนี้


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเจนจิรา คำหล่อ, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว /พาดหัว /ตรวจทาน เรียบเรียง เพิ่มข่าวสาร : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
16/1/2566 11:13:14น. 675
Print Friendly and PDF